Literature

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is A and Author is Schultz, Jerold M  [Clear All Filters]
1987
J. M. Schultz, Az anyagvizsgálat diffrakciós módszerei. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1987, p. 348.